6 years ago | posted by Tram

Category: Tài nguyên

Tag: Country, Tips

Thông tin trị trường – Anh Quốc

Theo hiệp hội thương mại điện tử Châu Âu, nước Anh có tỷ lệ giá trị e-commerce trên GDP cao nhất Châu Âu, chiếm tới 6.12% của GDP cả nước. Số lượng và mức độ chi tiêu của người tiêu dùng tăng đều đặn trong các năm. Trung bình năm 2015, mỗi người Anh chi khoản £2826 mua hàng trực tuyến.

Ngoài ra, Anh cũng là thị trường dễ tiếp cận với ngôn ngữ tiếng Anh, và có thể được tận dụng để kết hợp với các thị trường lớn khác như Hoa Kỳ, Australia.

Cùng tham khảo các thông tin thị trường dưới đây để có hiểu biết tốt nhất trước khi tấn công thị trường Anh Quốc nhé.

 

INFOGRAPHIE_UK (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *