BANNER_COUNTRY_TIPS_FRANCE_BLOG (1)

1 year ago | posted by Tram

Category: Tài nguyên

Tag: Country, Tips

Thông tin thị trường Print-on-demand: Pháp

Với doanh thu hơn 72 tỷ euro của thị trường thương mại điện tử năm 2016, Pháp được xếp hạng thứ 6 trên thế giới (theo Ecommerce News) và xếp thứ 3 trên Teezily về doanh số sản phẩm Print-on-Demand (POD). Theo Hiệp hội thương mại điện tử Pháp FEVAD, doanh thu từ giao dịch mua bán trực tuyến năm 2016 tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Để cung cấp cho bạn thông tin cần thiết về thị trường tiềm năng này, chúng tôi đã tập hợp các số liệu quan trọng nhất về e-commerce tại Pháp, cũng như thống kê của chính Teezily cho thị trường này.

 

france_print_on_demand_market_infographic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *